Beheer en periodiek onderhoud

Het bieden van een veilige werkomgeving is verplicht gesteld door de Arbowet. Daarnaast stelt de Nederlandse wet dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd.

De NEN3140-norm voorziet in de nodige bepalingen om dit mogelijk te maken. Niet voor niets eist elke verzekeraar tegenwoordig een NEN3140-keuring, een elektrotechnische veiligheidskeuringen of een brandrisico-inspectie SCIOS Scope 10.

Nusman Installatietechniek B.V. is specialist in het uitvoeren van dergelijke keuringen. Wij zorgen voor een gedegen inspectie en een rapportage die aan alle eisen voldoet.
 

Waaruit bestaat de NEN3140-inspectie?

De NEN3140-inspectie bestaat uit drie onderdelen die hieronder uitgelegd worden.


Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn

Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties met regelmaat geïnspecteerd worden. Het uitgangspunt zijn de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de oorspronkelijke aanleg van de installatie.
 

Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn

De NEN 3140 schrijft voor dat elektrische arbeidsmiddelen periodiek moeten worden geïnspecteerd. Dit is bedoeld om elektrische apparaten, gereedschappen, verlengsnoeren, enzovoorts veilig te kunnen gebruiken. Deze inspectie bestaat uit een visuele inspectie, een meting en een beproeving (test).
 

Veiligheidsinstructies

Personen die in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten geïnstrueerd zijn over hun veiligheid, waaronder de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt voor iedereen, zowel voor de elektrotechnisch geschoolde mensen als de niet-elektrotechnisch geschoolde mensen.
 

NEN-EN 50110

Naast de NEN3140-norm bestaat ook de NEN-EN 50110. Deze twee normen zijn deels gelijk en aanvullend aan elkaar. De NEN-EN 50110 is de Europese norm voor de inspectie van elektrische installaties en de instructie en het aanwijzen van personen. De Nederlandse NEN3140 norm vult dit aan met een inspectie van elektrische apparaten en toestellen. Nusman Installatietechniek B.V. voert beide inspecties uit.
 

Elektrotechnische veiligheidskeuringen

Indien er geen installatieverantwoordelijke aangewezen is, kan een inspectie niet conform de NEN3140 uitgevoerd worden. Voor deze situaties is een elektrotechnische veiligheidskeuring noodzakelijk. Nusman Installatietechniek voert tevens elektrotechnische veiligheidskeuringen uit.

 

Onze referenties


TITEL

"Bij Nusman weet ik zeker dat ik goed zit, want bij alles stellen ze de veiligheid voorop."

Nusman regelt bij ons alle voorzieningen. Dat begon met een enkele klus tijd..

Richard Pronk - WerkPro - Groningen

“Ik was al een tijdje op zoek naar een andere partij om alles rondom mijn elektra te verzorgen. Via een medewerker kwam ik in gesprek met Nusman. Ik was gelijk enthousia..

Franke Koopmans | Hoofd Technische Dienst Machandel b.v. | Haulerwijk