Programma van eisen

Een Programma van Eisen (PvE) wordt gemaakt voor alle situaties waar een brandmeldinstallatie (BMI) vereist is. In dit PvE staan de voorwaarden omschreven waaraan de bewuste brandmeldinstallatie moet voldoen. 

Of een BMI vereist is, wordt onder andere beschreven in Bijlage I van het bouwbesluit. In deze bijlage wordt voor alle beschreven gebruiksfuncties bepaald of er een BMI moet worden toegepast en – als dit het geval is - op welke manier deze moet worden samengesteld. 

Uw gebruiksvergunning zo snel mogelijk geregeld

Wij stellen met de uitgangspunten voor het ontwerp van uw brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie het PvE op. Vervolgens begeleiden wij de toetsing door de eisende partijen zoals gemeenten, veiligheidsregio's, brandweer en verzekeraars. Indien gewenst begeleiden wij de uitvoering van het PvE, ook samen met uw installateur. 

Alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken en de certificering van de installatie verzorgen wij voor u. Het resultaat: uw gebruiksvergunning wordt snel afgegeven en u kunt zo snel mogelijk aan de slag.

 

 

Onze referenties


TITEL

"Bij Nusman weet ik zeker dat ik goed zit, want bij alles stellen ze de veiligheid voorop."

Nusman regelt bij ons alle voorzieningen. Dat begon met een enkele klus tijd..

Richard Pronk - WerkPro - Groningen

“Ik was al een tijdje op zoek naar een andere partij om alles rondom mijn elektra te verzorgen. Via een medewerker kwam ik in gesprek met Nusman. Ik was gelijk enthousia..

Franke Koopmans | Hoofd Technische Dienst Machandel b.v. | Haulerwijk