Programma van eisen

Een Programma van Eisen (PvE) wordt gemaakt voor alle situaties waar een brandmeldinstallatie (BMI) vereist is. In dit PvE staan de voorwaarden omschreven waaraan de bewuste brandmeldinstallatie moet voldoen. 

Of een BMI vereist is, wordt onder andere beschreven in Bijlage I van het bouwbesluit. In deze bijlage wordt voor alle beschreven gebruiksfuncties bepaald of er een BMI moet worden toegepast en – als dit het geval is - op welke manier deze moet worden samengesteld. 

Uw gebruiksvergunning zo snel mogelijk geregeld

Wij stellen met de uitgangspunten voor het ontwerp van uw brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie het PvE op. Vervolgens begeleiden wij de toetsing door de eisende partijen zoals gemeenten, veiligheidsregio's, brandweer en verzekeraars. Indien gewenst begeleiden wij de uitvoering van het PvE, ook samen met uw installateur. 

Alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken en de certificering van de installatie verzorgen wij voor u. Het resultaat: uw gebruiksvergunning wordt snel afgegeven en u kunt zo snel mogelijk aan de slag.

 

 

Onze referenties


TITEL

“Ze denken goed met je mee”

“Nusman heeft ons bij veel kleine en grote projecten begeleid. Zo hebben we heel prettig samengewerkt tijdens onze NEN 3140-keuring.

Arnold Paagman | Best Western Hotel | Groningen