Programma van eisen (PVE)

Een Programma van Eisen (PvE) wordt gemaakt voor alle situaties waar een brandmeldinstallatie (BMI) vereist is. In dit PvE staan de voorwaarden omschreven waaraan de bewuste brandmeldinstallatie moet voldoen. 

Of een BMI vereist is, wordt onder andere beschreven in Bijlage I van het bouwbesluit. In deze bijlage wordt voor alle beschreven gebruiksfuncties bepaald of er een BMI moet worden toegepast en – als dit het geval is - op welke manier deze moet worden samengesteld. 

Uw gebruiksvergunning zo snel mogelijk geregeld

Wij stellen met de uitgangspunten voor het ontwerp van uw brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie het PvE op. Vervolgens begeleiden wij de toetsing door de eisende partijen zoals gemeenten, veiligheidsregio's, brandweer en verzekeraars. Indien gewenst begeleiden wij de uitvoering van het PvE, ook samen met uw installateur. 

Alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken en de certificering van de installatie verzorgen wij voor u. Het resultaat: uw gebruiksvergunning wordt snel afgegeven en u kunt zo snel mogelijk aan de slag. 

Franke Koopmans | Hoofd Technische Dienst Machandel b.v. | Haulerwijk

“Snelle service en flexibel”

“Ik was al een tijdje op zoek naar een andere partij om alles rondom mijn elektra te verzorgen. Via een medewerker kwam ik in gesprek met Nusman. Ik was gelijk enthousiast over de onderlinge communicatie en ov..

Jan Benninga | VVE De Brinken | Haren

“Op alle gebieden deskundig personeel”

Tijdens een keuring door de gemeente bleek dat het nodig was om de brandvoorziening te verbeteren. Nusman heeft dat toen uitvoerig aangepakt. Ze hebben het hele complex aangepakt, van de branddeuren tot de..