NEN1010-inspectie

Een NEN 1010-inspectie wordt uitgevoerd bij nieuwe installaties of installaties die ingrijpend zijn verbouwd. Het is een zogeheten opleveringsinspectie: na de eerste aanleg moeten elektrische installaties worden geïnspecteerd voordat ze in gebruik worden genomen.

De inspectie gebeurt visueel en door meting en beproeving. Ook kunnen wij een thermografische inspectie uitvoeren, waarbij in een vroeg stadium eventuele risico's en energieverliezen geconstateerd kunnen worden.

Nusman Installatietechniek B.V. heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van NEN1010-inspecties. Wij doen grondig onderzoek en zorgen snel voor een gedegen rapportage. Om te blijven voldoen aan de NEN 1010-norm, moeten elektrische installaties na een belangrijke wijziging opnieuw worden geïnspecteerd. Ook deze inspectie voeren wij voor u uit.

 

Onze referenties


TITEL

“Ik was al een tijdje op zoek naar een andere partij om alles rondom mijn elektra te verzorgen. Via een medewerker kwam ik in gesprek met Nusman. Ik was gelijk enthousia..

Franke Koopmans | Hoofd Technische Dienst Machandel b.v. | Haulerwijk