NEN1010-inspectie

Een NEN 1010-inspectie wordt uitgevoerd bij nieuwe installaties of installaties die ingrijpend zijn verbouwd. Het is een zogeheten opleveringsinspectie: na de eerste aanleg moeten elektrische installaties worden geïnspecteerd voordat ze in gebruik worden genomen.

De inspectie gebeurt visueel en door meting en beproeving. Ook kunnen wij een thermografische inspectie uitvoeren, waarbij in een vroeg stadium eventuele risico's en energieverliezen geconstateerd kunnen worden.

Nusman Installatietechniek B.V. heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van NEN1010-inspecties. Wij doen grondig onderzoek en zorgen snel voor een gedegen rapportage. Om te blijven voldoen aan de NEN 1010-norm, moeten elektrische installaties na een belangrijke wijziging opnieuw worden geïnspecteerd. Ook deze inspectie voeren wij voor u uit.

 

Onze referenties


TITEL

Tijdens een keuring door de gemeente bleek dat het nodig was om de brandvoorziening te verbeteren. Nusman heeft dat toen uitvoerig aangepakt. Ze hebben het hele comp..

Jan Benninga | VVE De Brinken | Haren