Certificeringen en kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons voorop. In onze oplossingen en in onze manier van werken. Niet voor niets waren wij een van de eerste gecertificeerde installatiebedrijven in Groningen en Noord-Nederland. Voor onszelf en zeker voor onze klanten vinden wij het belangrijk deze betrouwbaarheid en kwaliteit te borgen. Daarom voert onze certificeringsinstelling Dekra periodiek audits bij ons uit.

BRL6000

Dit is een voor de installatiebranche ontworpen kwaliteitskeurmerk. Het keurmerk is afgeleid van de ISO9000 kwaliteitsnorm. De toetsing vindt plaats op basis van de BeoordelingsRichtLijn6000. Dit keurmerk geeft onze professionaliteit aan en de vakbekwaamheid van onze medewerkers. Met dit keurmerk krijgt u de zekerheid dat:

• De ons gerealiseerde installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen
• De door ons gerealiseerde installaties duurzaam en veilig zijn aangelegd
• De door ons gerealiseerde installaties voldoen aan alle richtlijnen

 

Branddetectiebedrijf en Brandmeld onderhoudsbedrijf

Nusman Installatietechniek bv is inmiddels enige jaren gecertificeerd voor de levering van en het onderhoud aan brandmeldsystemen. Deze certificering is verleend op basis van de meest recente CCV Certificatieschema's voor de levering en het onderhoud. Jaarlijks krijgen wij een audit voor en verlenging van deze certificaten. Dit betekent dat wij altijd aantoonbaar beschikken over de kennis en ervaring om brandmeldinstallaties te ontwerpen, leveren, installeren en te onderhouden. Hierdoor zijn wij een volwaardige gespreks- en adviespartner voor eisende instanties zoals: opdrachtgevers, brandweer, verzekeraars, enzovoorts.

Voor meer informatie over dit onderwerp gaat u naar de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): www.hetccv.nl.


VCA / VGM

VCA staat voor Veiligheids Certificaat Aannemingsbedrijven. Deze certificering betekent dat wij onze werkzaamheden uitvoeren volgens alle geldende normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Daarnaast voldoen wij  hiermee aan voorwaarden in het kader van de Arbowet. Voor onze opdrachtgevers betekent dit dat wij werkzaamheden met verhoogd risico of onder risicovolle omstandigheden op een verantwoorde en onderbouwde manier uitvoeren.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.vca.nl.


VEB erkend leerbedrijf

De VEB (Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven) is met ruim 500 leden een belangrijke partner binnen de Nederlandse beveiligingsbranche. Zij behartigt de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. De VEB inspecteert periodiek de bedrijven op kwaliteitscriteria die van belang zijn voor de beveiligingsindustrie. Bij goedkeuring geeft zij een erkenning af. Deze erkenning biedt u de zekerheid van een vakkundig advies en een vakkundige uitvoering van de gekozen beveiligingsoplossing.

 

Onze referenties


TITEL