headers-brand

Brandmeldinstallaties

Wat is een brandmeldinstallatie?

BMC LSTBMC LST displayEen bmi bestaat uit aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen. Zij zorgen ervoor dat:

 • een brand ontdekt wordt
 • een brand gemeld wordt
 • er signalen van brand aan andere installaties gegeven worden

Waaruit bestaat een brandmeldinstallatie?

 • automatische en of handbrandmelders
 • brandmeldcentrale
 • brandalarmeringsapparatuur zoals accoustische (slow whoop) en optische (nevenindicator) signaalgevers
 • doormeldapparatuur voor brandmeldingen en of storingsmeldingen
 • sturing voor brandbeveiligingsapparatuur zoals kleefmagneten, rookluiken, ontruimingscentrale klasse A of B etc.
 • energievoorziening

Alle componeneten dienen te voldoen aan de EN54 norm voor automatische brandmeldinstallaties (handmelders uitgezonderd).

Welke soorten brandmeldinstallaties onderscheiden we

In het zogenaamde Programma van Eisen (PVE) wordt bepaald welke soort BMI binnen een gebouw moet worden toegepast, wij onderscheiden hierin de volgende vormen:

 • volledige bewaking
 • gedeeltelijke bewaking
 • ruimte bewaking
 • niet automatische bewaking (alleen handmelders)
 • objectbewaking
 • een combinaties van de bovengenoemde vormen

Hoe werken brandmeldinstallaties?

In de opbouw van brandmeldsystemen onderscheiden we conventionele en analoge of geadresserede systemen. Dit onderscheid geeft aan op welke wijze de componenten in een BMI met de centrale communiceren.

Analoog

LST analoog configuratieIn geadresseerde systemen worden alle componenten opgenomen in een loop (lusvormige bekabeling). Het einde van de lus wordt weer teruggebracht naar de centrale. Ieder component in de lus communiceert individueel met de centrale maar ook onderling op basis van digitale protocollen.

Conventionele systemen

In conventionele systemen gaat het anders. Hier communiceren de componenten niet individueel (digitaal) met de centrale, maar dit verloopt per zone op basis van stroom grenswaarden. Bij alarmering weet men dan in welke zone het alarm is veroorzaakt. Men weet niet om welk component het gaat.

Beide systemen zijn even geschikt voor brandalarmering. Het gebouw bepaalt welk systeem de meest optimale oplossing biedt.

Advies

Benieuwd naar de voor u meest optimale oplossing? Neemt u dan contact met ons op.

Home Brandbeveiliging Brandmeldinstallaties