headers-inspectie

NEN 1010 inspectie

 

NEN 1010-inspectie

Een NEN 1010-inspectie wordt uitgevoerd bij nieuwe installaties. Het is een zogenaamde opleverinspectie: na de eerste aanleg en na elke (belangrijke) wijziging moeten elektrische installaties worden geïnspecteerd voordat ze in gebruik worden genomen. De inspectie gebeurt visueel en door meting en beproeving. Hoe vaak een her-inspectie nodig is, blijkt uit een eventuele risico-inventarisatie.