headers-brand

Programma van eisen

Een Programma van Eisen (PVE) wordt gemaakt voor alle situaties waar een brandmeldinstallatie (BMI) vereist is. Of een BMI vereist is wordt beschreven in  Bijlage I  van het bouwbesluit 2012. In deze bijlage wordt voor alle beschreven gebruiksfuncties bepaald of er een BMI moet worden toegepast en indien dit het geval is op welke wijze deze moet worden samengesteld. 

Nusman Installatietechniek maakt uw PVE

Wij beschikken over de kennis om de uitgangspunten voor het ontwerp van uw brandmeld en / of ontruimingsinstallatie in een PVE vast te leggen. Ook begeleiden wij de toetsing door de eisende partijen zoals brandweer en of verzekeraars. Vanzelfsprekend streven wij naar de voor u meest kosteneffctieve oplossing.

Naar een snelle afgifte van uw gebruiksvergunning

Wij ontwerpen, maken en / of beoordelen uw PVE en  begeleiden waar nodig de uitvoering ervan. Wanneer van toepassing, doen wij dit samen met uw installateur. Alle administratieve verplichtingen die hierbij komen kijken en waar nodig de certificering van de installatie, worden door ons efficiënt afgehandeld. Zo kan uw gebruiksvergunning zo snel mogelijk kan afgegeven worden.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie .