headers-brand

Ontruimingsinstallaties

Ontruimen: belangrijk voor ieders veiligheid

ontruiming-toa-klIn gebouwen waar veel mensen samenkomen is het van belang dat in geval van calamiteiten het gebouw effectief ontruimd kan worden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de bezoekers van het gebouw.

Daarom levert en installeert Nusman Installatietechniek B.V. ontruimingsinstallaties. Hier zijn normen aan verbonden waaraan onder andere het ontwerp, de componenten, de bekabeling en de projectering moeten voldoen. In deze NEN-2575 onderscheiden we:

  • gekoppelde installaties aangestuurd door een autonome brandmeldinstallatie (Klasse A)
  • gecombineerde installaties met een brandmeldcentrale (Klasse B)
  • stand alone installaties met (rode) handmelders en zonder automatische rookmelders (Klasse C)

Voor wat betreft de signalering wordt in het geval van een klasse A installatie gebruik gemaakt van gesproken woord en bij een klasse B en C installaties van slow whoops.

In het Plan Van Eisen van een brandmeldinstallatie wordt vastgelegd welke vorm van ontruimingssignalering moet worden toegepast.

Advies

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Home Brandbeveiliging Ontruimingsinstallaties