headers-brand

Noodverlichting

Noodverlichting: belangrijk voor uw veiligheid

 

Noodverl 1Het doel van noodverlichting is het veilig verlaten van een ruimte mogelijk maken indien de voeding voor de normale verlichting uitvalt.

Noodverlichting is echter een algemeen benaming voor een aantal uitvoeringsvormen en kent twee hoofdcategorieën:

  • nood-evacuatieverlichting
  • vervangingsverlichting.

De eerste categorie is eigenlijk het meeste bekend en hierin onderscheiden we:

  • vluchtrouteverlichting
  • anti-paniekverlichting
  • verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

Wat houden de verschillende vormen van noodverlichting in?

Noodverl 2Vluchtroute verlichting

Het doel van vluchtrouteverlichting is het veilig verlaten van een ruimte mogelijk te maken voor de aanwezigen door voor voldoende zichtbaarheid en vluchtrouteaanduiding te zorgen op vluchtroutes en op specifieke plaatsen, en zeker te stellen dat brand-bestrijdingsmiddelen en veiligheidsapparatuur gemakkelijk kunnen worden gevonden en gebruikt.

Noodverl. led 1Antie-paniek verlichting

Het doel van anti-paniekverlichting is de kans op paniek te verkleinen en veilige verplaatsing van de aanwezigen naar de vluchtroutes mogelijk te maken, door voor voldoende zichtbaarheid en vluchtrouteaanduiding te zorgen. De lichtstroom van vluchtrouteverlichting en antipaniekverlichting moet in het algemeen neerwaarts gericht zijn naar het werkvlak maar er moet eveneens voldoende verlichting aanwezig zijn om obstakels tot een hoogte van 2 m boven het werkvlak aan te lichten.

Verlichting voor werkplekken met verhoogd risico

Het doel van verlichting voor werkplekken met verhoogd risico is bij te dragen aan de veiligheid van personen die bezig zijn met een mogelijk gevaarlijke activiteit of zich in een mogelijke gevaarlijke situatie bevinden en om de noodzakelijke afsluithandelingen mogelijk te maken voor de veiligheid van andere aanwezigen in de locatie.

Normen en regelgeving

De noodzakelijke kennis op het gebied van noodverlichting installaties wordt over het algemeen erg onderschat. Noodverlichtingsinstallaties zijn onderhevig aan veel Normen en regelgeving. In het nieuwe bouwbesluit uit 2012 en het bijbehorende gebruiksbesluit de richtlijnen verder aangescherpt. Daarnaast speelt ook de Arbo-wet een rol.

Onderhoud

De wetgever verplicht de gebruiker de installatie aantoonbaar in nominale staat te houden (staat bij aanleg). Dit betekent dat de lichtbronnen en accu's regelmatig gecontroleerd en vervangen moeten worden. Nusman Installatietechniek helpt u hier graag bij. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.