headers-brand

Brandbeveiliging

Schade als gevolg van brand kan enorme vormen aannemen. Een beginnende brand kan zich in zeer korte tijd uitbreiden tot een vuurzee. Indien een brand snel ontdekt wordt kunnen schade en ongevallen voorkomen worden. Brandmeldinstallaties helpen om een brand in een zo vroegtijdig stadium te ontdekken en bevordert de brandbeveiliging zodat er snel ingegrepen kan worden.

Het bouwbesluit bepaalt wanneer een brandmeldinstallatie voor een gebouw verplicht is en welke veiligheidsmaatregelen vereist zijn. De aard van het gebouw en het gebruik daarvan is in hoge mate bepalend voor de vereiste maatregelen.

Wij beschikken over gedegen vakkennis en ervaring om deze materie te beheersen en onze klanten op een juiste wijze te adviseren.

Home Brandbeveiliging